Restaurangen vid Norrlandskustens Pärla

Kontakta

BOKNING RESTAURANG BORKA BRYGGA: 0650 550041

Mobil restaurang Borka Brygga: +46 70 3833640

E-mail restaurang Borka Brygga: borkabrygga@gmail.com